NASZA OFERTA

NASZA OFERTA

kompleksowe projekty dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego

adaptacja projektów typowych

projekty przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących

zmiany sposobu użytkowania

projekty wykonawcze konstrukcji

inwentaryzacje budowlane

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

pełnienie funkcji kierownika budowy

pełnienie funkcji inspektora nadzoru

nadzór autorski

wykonywanie ekspertyz budowlanych oraz opinii technicznych

zakładanie i prowadzenie książek obiektu budowlanego

wykonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych

PROJEKTOWANIE

kompleksowe projekty dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolnicznego

adaptacja projektów typowych

projekty przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących

zmiany sposobu użytkowania

projekty wykonawcze konstrukcji

inwentaryzacje budowlane

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

NADZORY

pełnienie funkcji kierownika budowy

pełnienie funkcji inspektora nadzoru

nadzór autorski

INNE USŁUGI

wykonywanie ekspertyz budowlanych oraz opinii technicznych

zakładanie i prowadzenie książek obiektu budowlanego

wykonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych

NASZE USŁUGI WYKONUJEMY KOMPLEKSOWO - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Close Menu